اطلاعات تماس سایت بینالود

تلفن سایت بینالود :14-33561011-051

پست الکترونیک : info@spm.co.ir

فاکس سایت بینالود: 35424044-051

صندوق پستی سایت بینالود : 91775 -1618

آدرس سایت بینالود:شهرک صنعتی بینالود-فاز2-بلوارصنعت-خیابان سازندگی-نبش فناوری2

اطلاعات تماس سایت مشهد

تلفن : 35424004-051

پست الکترونیک : info@spm.co.ir

فاکس: 35424044-051

وب سایت : www.spm.co.ir

آدرس : کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی، سه راهی فردوسی - جنب داروسازی ثامن