سایت بینالود

 

خط مونتاژ قطعات ماژول ايربگ خودرو

 

 

خط مونتاژ فنر چرخشي ايربگ خودرو

 

     

توليد قطعات پليمري

 

                          

      آزمايشگاه آزمون ايربگ مجهز به تست ديپلويمنت

         

 

انجام آزمونهاي عملكرد و دوام راديو CD و سنسورهاي مختلف خودرو